Eurovironment


as Pelion er medlem i Eurovironment. 

Eurovironment er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av EE-avfall som løser produsentansvaret for de som importerer og produserer elektriske og elektroniske produkter.

Eurovironment er sertifisert og godkjent som returselskap av Miljødirektoratet for alle kategorier EE-produkter.

Eurovironment eies av Elretur AS.

Grønt Punkt Norge


as Pelion er medlem i Grønt Punkt Norge AS.

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.