Etisk Handel

as Pelion er medlem i Etisk Handel. 

etiskhandel.no

"Etisk Handel er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. Vårt formål er å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidsrettigheter, samfunn og miljø." 

/share/mime/48/msword.png Policy for Bærekraftig Forretningspraksis
(policy-for-barekraftig-forretningspraksis.docx, 26kB)

/share/mime/48/msword.png Guidelines for Suppliers
(code-of-conduct-1-.docx, 61kB)

/share/mime/48/msword.png Retningslinjer for leverandører
(retningslinjer-for-leverandorer-2-.docx, 24kB)

Norsirk


as Pelion er medlem av Norsirk.

norsirk.no

"Norsirk er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Vi samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall i henhold til våre kunders produktansvar."

Grønt Punkt Norge


as Pelion er medlem i Grønt Punkt Norge AS.

grontpunkt.no

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.


 

as Pelion  -  Frysjaveien 35, 0884 Oslo - Postboks 199 Kjelsås, 0411 Oslo - Tlf: 22 58 04 10 - post@pelion.no

as Pelion
Frysjaveien 35, 0884 Oslo
Postboks 199 Kjelsås, 0411 Oslo
Tlf: 22 58 04 10
post@pelion.no

Utviklet av Imaker as