Eurovironment


as Pelion er medlem i Eurovironment. 

Eurovironment er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av EE-avfall som løser produsentansvaret for de som importerer og produserer elektriske og elektroniske produkter.

Eurovironment er sertifisert og godkjent som returselskap av Miljødirektoratet for alle kategorier EE-produkter.

Eurovironment eies av Elretur AS.

Grønt Punkt Norge


as Pelion er medlem i Grønt Punkt Norge AS.

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.


 

as Pelion er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH).

As Pelion jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder, og som medlem i IEH får vi verktøy for oppfølging av dette. 

IEH er en medlemsorganisasjon for organisasjoner, private og offentlige virksomheter, og en pådriver og et ressurssenter for etisk handel.   

IEHs formål er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Populære produkter

as Pelion  -  Frysjaveien 35, 0884 Oslo - Postboks 199 Kjelsås, 0411 Oslo - Tlf: 22 58 04 10 - post@pelion.no

as Pelion
Frysjaveien 35, 0884 Oslo
Postboks 199 Kjelsås, 0411 Oslo
Tlf: 22 58 04 10
post@pelion.no

Utviklet av Imaker as